از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر×××یادگاری که در این گنبد دوار بماند
فطرت
اثر متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
مقدمه
معنای فطرت
فطرت و تربيت
لغت " فطرت "
سخن ابن اثير
سخن ابن عباس
كلام مرحوم شيخ عباس قمی
فطره ، صبغة ، حنيف
معنای " حنيف "
طبيعت ، غريزه ، فطرت
1 . طبيعت
2 . غريزه
3 . فطرت
آيا انسان فطرياتی دارد ؟
فطريات انسان
آيا مسائلی كه قرآن مجيد از زبان نوع
انسان بيان می‏كند ، فطری است يا خير ؟
آيا وجدان كردن دليل فطری بودن است ؟
انسان ، ناشناخته‏ترين موجود
فطريات انسان در ناحيه شناختها
نظريه افلاطون
نظريه حكمای اسلامی
نظر قرآن
نظر منكرين و نتيجه آن
فطريات در ناحيه خواستها
گرايشهای مقدس
حاكم بودن اصل عليت بر روح بشر
انسان ، موجودی آگاه
امتيازات انسان
فطريات احساسی :
1 . حقيقت جويی
2 . گرايش به خير و فضيلت
3 . گرايش به جمال و زيبايی
4 . گرايش به خلاقيت و ابداع
5 . عشق و پرستش
عشق و پرستش - توجيه گرايشهای انسانی
عشق ، چيزی مافوق محبت
نظريات درباره ماهيت عشق
فنای عاشق در معشوق
سخن ويليام جيمز
سخن راسل
توجيه پنج مقوله مذكور
توجيه بر اساس نفی فطريات احساسی
حسيون شجاع و غيرشجاع
سخن نيچه
حديثی از " كافی "
تمثيل مولوی
عشق روحانی - ماركسيسم و ثبات ارزشهای انسانی
تحليلی ديگر از ماهيت عشق روحانی
" عشق " از نظر عرفا
آيا ارزشهای انسانی متغير است ؟
سخن دكتر هشترودی و نقد آن
تكامل اصالتهای انسانی
مقايسه نظر نيچه و ماركسيستها
مفهوم تكامل اصالتهای انسانی
انواع تكامل جامعه بشری :
1 . تكامل در رابطه انسان با طبيعت
2 . تكامل در روابط ساختمانی اجتماع
3 . تكامل در انسانيت
فطرت و تكامل جامعه بشری در انسانيت
ماركسيسم و تكامل جامعه بشری در انسانيت
اگزيستانسياليسم و اصالتهای انسانی
اصالتهای انسانی اموری فطری است .
مبنا و منشأ مذهب
خود را باختن ، خود را فراموش كردن
سخن مولوی
منشأ پيدايش دين از نظر فويرباخ
نقد نظريه فويرباخ
نظر اگوست كنت واسپنسر : مذهب مولود جهل است
نظر راسل : دين ناشی از ضعف و زبونی ( ترس ) است
نقد و بررسی
قرآن و مسأله خداشناسی
عشق و عبادت
مروری ديگر بر مسأله عشق
عبادت حقيقی
تمثيل سعدی
داستان زليخا
فطری بودن دين
ماركسيسم و پيدايش دين
نقد نظريه ماركسيسم
آيا دين مولود جهل است ؟
سخن ويل دورانت
بررسی و نقد نظريه دوركهيم
مركب اعتباری و مركب حقيقی
تركيب جامعه انسانی چه نوع تركيبی است ؟
منشأ پيدايش دين از نظر دوركهيم
نقد نظريه دوركهيم
انسان دارای يك " خود " ذو مراتب است .
نظر قرآن
خلاصه
نظر قرآن درباره منشأ دين
هدايت فطری و هدايت اكتسابی
آيا وحی مبنا و ريشه‏ای در انسانها دارد ؟
آيه معروف " فطرت "
پيمان خدا و انسان در سوره يس
آيه " ذر "
عرضه امانت الهی بر انسان
كلام رسول اكرم ( ص )
كلام حضرت علی ( ع )
كلام حضرت سجاد ( ع )
فطرت ادراكی و فطرت احساسی
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت ۱۱:۴۲ قبل از ظهر  توسط قاصدک   |